Varför kollo?

kollo-lekarSå varför ska du då skicka dina barn på kollo? Eller varför ska just du komma hit till oss? Det finns många anledningar till det, men nedan listar vi några av de anledningar som vi anser är de avgörande.

Kollo är roligt ­– Man har som deltagare på ett kollo väldigt roligt, och det är också meningen. Aktiviteterna vi sysslar med här ska vara spännande, roliga och utmanande där det positiva framhålls hela tiden.

Koll är bra ­­– Det är väldigt utvecklande för barn att få träffa nya barn och genomföra aktiviteter tillsammans, då det utvecklar dem som personer. Dessutom får de möjlighet att kanske träffa nya vänner för livet. Man lär sig samtidigt att respektera varandra och stärka sitt eget självförtroende.

Kollo är viktigt – Vi ser också att vi kan fylla en roll i integrationen. Nyanlända svenskar kan mycket lätt komma in i en gemenskap genom ett kollo, där kontakten mellan barn med olika bakgrunder närmast blir naturlig då de får göra saker tillsammans. Ditt barn kan alltså vara med och hjälpa andra barn att känna sig välkomna och sedda.

Det är huvuddragen i varför vi anser att kollo är precis det rätta som gäller som sommaraktivitet för dina barn. Dessutom jobbar man mycket genom att förstärka en gemenskap mellan barnen, där de får arbeta tillsammans i grupp och lära sig värdet av ett bra fungerande samarbete, samtidigt som de kan glädjas över något de åstadkommer tillsammans. Att kunna arbeta i grupp är viktigt och på kollot kommer ditt barn att få lära sig det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *